Ultrasound Guided Nerve Blocks

DEUS organiseert samen met DARA de eerste Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.

Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld  in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.

Er zal tevens worden ingegaan op wijze  waarop loco-regionale technieken in de eigen praktijk en setting het beste kan worden geimplementeerd

De nadruk van de cursus ligt op de praktische vaardigheden waarbij in kleine groepjes op live modellen geoefend wordt om de echobeelden juist te interpreteren en de sono-anatomie goed in beeld te krijgen. Tevens wordt het trainen van oog-hand coördinatie en in beeld houden van de naald op een prikmodel geoefend. De instructeurs zijn ervaren docent-echografisten bestaande uit SEH-artsen en Anesthesisten.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken.

Inschrijving

Cursus

 • Echogeleide perifere zenuwblokkades

Doelgroep

 • Artsen geïnteresseerd  in echogeleide perifere zenuwblokkades

Doel cursus

 • Zelfstandig en veilig kunnen toepassen van de basale echogeleide perifere zenuwblokkades

Cursusduur

 • 1 dag

Inhoud cursus

 • Basisprincipes van echogeleide perifere zenuwblokkades
 • Echogeleide perifere zenuwblokkades van de arm;
  • nervus radialis
  • nervus ulnaris
  • nervus medianus
 • Echogeleide perifere zenuwblokkades van het been;
  • Fascia Iiaca Compartiment Block (FICB)
  • nervus femoralis
  • nervus ischiadicus popliteaal
  • enkelblocks

Leerdoelen

De cursisten worden na afloop geacht om;

 • vertrouwd te zijn met de basis principes van echogeleide zenuwblokkades
 • vertrouwd te zijn met de theorie en praktische vaardigheden van de behandelde echogeleide perifere zenuwblokkades

Accreditatie

 • De cursus is geaccrediteerd voor 6 punten.

Data, Kosten & Inschrijving

Cursuslocatie

Deze cursus wordt gegeven op diverse locaties in het land, onze vaste locaties zijn:

Organisatie

 • Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door  DEUS Ultrasound Courses en DARA (Dutch Association for Regional Anesthesia).
 • Bij vragen over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met v.rietveld@deus.nl.
 • Bij administratieve vragen kunt u contact opnemen met daraesra@congresservice.nl (040-2132222).

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.