Point-of-Care Thoraxechografie

Deze eendaagse cursus is ontworpen voor artsen met interesse in point-of-care echografie van de thorax. Point-of-Care thorax- en longechografie heeft bewezen van grote waarde te zijn binnen de diagnostiek van diverse (acute) aandoeningen en speelt onder andere een rol bij de analyse van dyspnoe, detectie van pleuravocht versus empyeem, echogeleide (veilige) punctie van pleuravocht, plaatsing van een thoraxdrain en het bepalen van de functie van het diafragma.

Echografie van de thorax en longen zal de komende jaren toenemend een vaardigheid worden die steeds meer verwacht wordt van specialisten werkzaam binnen de interne-, long- en acute geneeskunde. In deze cursus zal de theorie van de thorax- en longechografie uitgebreid aan bod komen in de zelfstudie met voorbereidende leerstof. Op de cursusdag zelf zullen een aantal van de bestudeerde onderwerpen en de implementatie daarvan in de praktijk extra aandacht krijgen en ligt verder de nadruk op de praktische vaardigheden tijdens het hands-on gedeelte waarin op modellen/proefpersonen geoefend zal worden.

Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care (spoed)echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor de (acuut) zieke patiënt.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en eLearning verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken.

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

CURSUSTITEL

 • DEUS Point-of-Care Thoraxechografie

DATA & INSCHRIJVING

DOELGROEP

 • Medische professionals betrokken bij de opvang van de dyspnoeïsche patiënt en patiënten met long en thorax pathologie, o.a. longartsen, internisten(-acute geneeskunde), intensivisten, SEH-artsen, anesthesiologen en arts-assistenten (in opleiding), verpleegkundig specialisten en physician assistants.

DOEL

 • Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van point-of-care thoraxechografie.

CURSUSDUUR

 • 1 dag

INHOUD CURSUS

Door middel van voorbereiding met het leerboek met bijbehorend online videomateriaal en tijdens de cursus gegeven didactische sessies, casuïstiek en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografische onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • Pleura:
  • Pneumothorax & Pleuravocht
 • Longecho:
  • Overvulling & Pneumonie
  • De acuut dyspnoeïsche patiënt
 • Diafragma & Procedures
  • Diafragma functie
  • Echogeleide interventies
   • Punctie
   • Drain

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NIV (Totaal 12,5 punten, 8 voor de cursus, 4,5 voor de eLearning)
 • NVALT (8+4,5)
 • NVA (8+4,5)
 • NVVC (8+4,5)
 • NVvH (8+4,5)
 • NVvN (8+4,5)
 • NVN (6+4,5)
 • NVSHA (6+4,5. De gemaakte echobeelden voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en zijn daarmee bruikbaar voor certificering).

ABAN Accreditatie van de eLearning (4,5 punten) loopt via ExpertCollege. NB: Er is overlap in modulen met andere cursussen mogelijk, dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk aantal te behalen punten.

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus doorloopt u een apart geaccrediteerd e-Xpert-DEUS e-Learning pakket. Voorafgaand aan de cursus zal een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Toetsing maakt onderdeel uit van deze cursus.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.) en andere medische professionals. DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.