Point-of-Care Echografie Nefrologie

Point-of-care echografie wordt de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het klinisch handelen binnen de verschillende medisch specialismen. Ook bij de evaluatie van patiënten met nieraandoeningen zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen door het beschikbaar komen van speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele en betaalbare echoapparatuur op poliklinieken, intensive care afdelingen en spoedeisende hulp afdelingen. Point-of-care echografie heeft hier bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en de klinische besluitvorming betrouwbaar te kunnen ondersteunen. Discrete en praktische vragen kunnen direct en aan het bed worden beantwoord: Heeft deze patiënt tekenen van urineretentie? Heeft deze patiënt hydronefrose? Waar ligt de blaascatheter? Wat is de niergrootte? Is er sprake van longoedeem? Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie als een van de weinige technologieën de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat leidt tot meer voldoening voor zowel de behandelaar als de patiënt. Deze eendaagse cursus is speciaal ontworpen voor artsen geïnteresseerd in point-of-care echografie in de nefrologie.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van echofantomen en proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken.

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

CURSUSTITEL

 • DEUS Point-of-Care Ultrasound in de Nefrologie

DATA & INSCHRIJVING

DOELGROEP

 • Artsen betrokken bij de opvang van patiënten met aandoeningen van de nier, o.a. nefrologen, internisten(acute geneeskunde), intensivisten, huisartsen en arts-assistenten (in opleiding).

DOEL

 • Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van point-of-care echografie op het gebied van de nefrologie.

CURSUSDUUR

 • 1 dag

INHOUD CURSUS

Door middel van voorbereiding met het leerboek met bijbehorend online videomateriaal en tijdens de cursus gegeven didactische sessies, casuïstiek en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografische onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Introductie Point-of-Care echografie
 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • Nier:
  • Normale nier
  • Niercysten
  • Hydronefrose
  • Niertransplantatie
 • Blaas:
  • Volumebepaling
 • Vullingsstatus:
  • VCI
  • Hart subcostaal
  • Longecho (B-lijnen)
 • Procedures:
  • Echogeleide centrale lijn
  • Nier biopt

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NIV (Totaal 15,5 punten, 8 punten voor de fysieke cursus, 7,5 punten voor de eLearning)
 • NVALT (8+7,5 punten)
 • NVA (8+7,5 punten)
 • NVvC (8+7,5 punten)
 • NVvH (8+7,5 punten)
 • NVvN (8+7,5 punten)
 • NVN (6+7,5 punten)

ABAN Accreditatie van de eLearning (7,5 punten) loopt via ExpertCollege. NB: Er is overlap in modulen met andere cursussen mogelijk, dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk aantal te behalen punten.

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met eventueel bijbehorend online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus kan een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.) en andere medische professionals. DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.