Pediatric Point-of-Care Ultrasound

Point-of-care echografie wordt de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het klinisch handelen binnen de verschillende medisch specialismen. Ook binnen de kindergeneeskunde zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen. Mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar komen van speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele en betaalbare echoapparatuur op intensive care afdelingen en spoedeisende hulpafdelingen. Point-of-care echografie heeft hier bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en verhoogt het vertrouwen in de klinische besluitvorming. Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie als een van de weinige technologieën de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat leidt tot meer voldoening voor zowel de behandelaar als de patiënt.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden.

CURSUSTITEL

 • DEUS Pediatric POCUS: Basiscursus Point-of-Care echografie bij Kinderen

DATA & INSCHRIJVING

DOELGROEP

 • Artsen betrokken bij de opvang van het zieke kind, o.a. kinderartsen, SEH-artsen, intensivisten, huisartsen en arts-assistenten (in opleiding).

DOEL

 • Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie bij kinderen.

CURSUSDUUR

 • 2 dagen

INHOUD CURSUS

Door middel van voorbereiding met het leerboek Pediatric Emergency and Critical Care Ultrasound van Stephanie J.Doniger en tijdens de cursus gegeven didactische sessies en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografie onderwerpen aan bod komen:

 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • eFAST
 • Basale echocardiografie (anatomie, pericardeffusie, tamponade)
 • Echografische evaluatie bij dyspnoe
 • Echografische evaluatie bij shock (RUSH)
 • Echogeleide perifere vaattoegang

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie bij kinderen te benoemen.
 • In staat te zijn bij kinderen relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

OSG
Ringveste 7 A
3992 DD Houten
T: (030) 634 65 80
F: (030) 637 97 94
W: OSG Jouwzorgopleider
E: info@jouwzorgopleider.nl

MEER INFORMATIE

Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met eventueel bijbehorend online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus kan een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.

DEUS

Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.

Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care (spoed)echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor het zieke kind.