Point-of-Care Echografie Kindergeneeskunde

Point-of-care echografie maakt u een betere dokter! Echografie wordt de laatste jaren daarom ook steeds meer onderdeel van de expertise en het klinisch handelen van de medisch specialist. Ook in de zorg voor het acuut zieke kind zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen. Deze relatief gemakkelijk aan te leren vaardigheid heeft bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en de klinische besluitvorming betrouwbaar te kunnen ondersteunen. Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat resulteert in meer voldoening voor beiden. Zo ook echografie bij de evaluatie van het acuut zieke kind. Onder andere bij de evaluatie van het kind met dyspnoe, het kind in shock en bij het verkrijgen van vaattoegang. DEUS nodigt u graag uit om met onze hulp uzelf binnen 2 dagen de basis van point-of-care echografie bij kinderen eigen te maken!

“Deze cursus heb ik vorige week gevolgd en was werkelijk fantastisch. In 2 dagen de beginselen van point-of-care echografie bij kinderen geleerd, heel veel geoefend op zowel volwassenen als kinderen. Deze cursus is echt een aanrader.”  

Dr. Tessa Sieswerde, kinderarts Emma Kinderziekenhuis 

Tijdens deze DEUS cursus zal de theorie in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden.

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

CURSUSTITEL

 • DEUS Pediatric POCUS: Basiscursus Point-of-Care echografie bij Kinderen

DATA & INSCHRIJVING

DOELGROEP

 • Artsen betrokken bij de opvang van het zieke kind, o.a. kinderartsen, SEH-artsen, intensivisten, huisartsen en arts-assistenten (in opleiding).

DOEL

 • Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie bij kinderen.

CURSUSDUUR

 • 2 dagen

INHOUD CURSUS

Door middel van voorbereiding met het leerboek Pediatric Emergency and Critical Care Ultrasound van Stephanie J.Doniger en tijdens de cursus gegeven didactische sessies en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografie onderwerpen aan bod komen:

 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • eFAST
 • Basale echocardiografie (anatomie, pericardeffusie, tamponade)
 • Echografische evaluatie bij dyspnoe
 • Echografische evaluatie bij shock (RUSH)
 • Echogeleide perifere vaattoegang

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie bij kinderen te benoemen.
 • In staat te zijn bij kinderen relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NVK (12 punten)
 • NVSHA (12 punten)

NB: Voor NVSHA leden geldt dat de gemaakte echo onderzoeken voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en dus meegenomen kunnen worden in het eigen echo portfolio voor het certificatie examen.

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met eventueel bijbehorend online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus kan een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.

Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care (spoed)echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor het zieke kind.