DEUS-Barthels: Supervisie Scandag voor Huisartsen

Duur: Halve dag

De DEUS Supervisie Scandag voor Huisartsen biedt je de kans om in een korte periode onder directe ervaren supervisie bij verschillende echomodellen door de huisarts verrichte point-of-care echografie uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten. Dit alles, speciaal voor huisartsen en huisartsen in opleiding werkzaam in België, op één van de mooie onderwijs locaties van de firma Barthels.

Inleiding

Echografie is een voor vele zorgprofessionals niet meer weg te denken vaardigheid, wereldwijd en ook in Nederland. Het biedt duidelijke en bewezen verbetering van de patiëntenzorg door daadwerkelijk meer en betere diagnostiek aan het bed. Om het echografie onderzoek daadwerkelijke tot verbetering in de zorg voor de individuele patiënt te laten resulteren is het noodzakelijk dat de echografist de juiste beelden verkrijgt, een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden maakt en dit goed kan overbrengen. Naast het goed informeren van de patiënt is het met name van belang ook andere (mede)behandelaren op een dusdanig kwalitatieve wijze te informeren, dat ook zij deze informatie in kunnen zetten om hun beleid te ondersteunen en te bepalen.

Context

Point-of-care echografie is internationaal een onderdeel van het curriculum van vele specialismen, zo ook de huisartsgeneeskunde. De komende jaren zal ook de borging van kennis en ervaring onderdeel uitmaken van dit relatief nieuwe asprect van de verschillende vakgebieden. Juist in de beginfase van de ontwikkeling zal het van belang zijn om te zorgen voor een opbouw van ervaring. DEUS biedt een gecertificeerde praktijkgerichte cursusomgeving waar specialisten in relatief korte tijd zeer veel gesuperviseerde ervaring opdoen.

Voorbereiding

Om aan een scandag deel te kunnen nemen is het aanbevolen de betreffende onderwerpen reeds enige mate te beheersen. Er worden naast een korte oefeningsinstructie geen inhoudelijke presentaties of instructies over de inhoud van de onderwerpen gegeven. Wij adviseren de deelnemers dan ook om vóór de scandag zo nodig een goede basiscursus (zoals de DEUS-Barthels: Point-of-Care Echografie voor Huisartsen) te volgen waarin alle onderstaande onderwerpen goed aan bod komen. Ook adviseren wij je om voor aanvang van de scandag het bijbehorende e-learning pakket doorlopen te hebben als je dat nog niet eerder gedaan hebt. Houd qua voorbereidingstijd voor de cursus voor de zekerheid rekening met 1 uur voorbereiding per accreditatiepunt (ABAN/NL) voor de elearning.

Tijdens deze Scandag voor Huisartsen kunnen de volgende echografische toepassingen onder supervisie worden beoefend:

 • Abdomen
  • Aorta abdominalis
  • Lever
  • Milt
  • Nieren
  • Blaas
  • Vrij vocht
 • Thorax
  • Longen
  • Thoraxholte
  • Vrij vocht
 • Diepveneuze trombose (DVT)
  • DVT van de onderste extremiteit

 

Locatie

Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor huisartsen werkzaam in België en wordt georganiseerd in samenwerking met de firma Barthels die ons heeft uitgenodigd om bij hen deze cursus vorm te geven. 

 

Optimale Leeromgeving

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

Tarief
€ 795,00

Deze cursus kent maximaal 8.5 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Abdominale aorta
eFAST
Longen
Nieren
Blaas
Diep veneuze trombose
Galblaas
Helaas

nog geen cursusdata bekend

Wil je op hoogte gehouden worden als de cursusdata bekend zijn? Neem dan contact met ons op.

Huisartsen (in opleiding) werkzaam in België die reeds (enige) ervaring hebben met point-of-care echografie van onderdelen die in deze cursus beoefend worden.

Deze cursus is toegankelijk voor huisartsen (in opleiding) werkzaam in België.

De echografist aanleren de juiste beelden te verkrijgen op een efficiente manier met een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden en communicatie hierover.

 • Abdomen
  • Aorta abdominalis
  • Lever
  • Milt
  • Nieren
  • Blaas
  • Vrij vocht
 • Thorax
  • Longen
  • Thoraxholte
  • Vrij vocht
 • Diepveneuze trombose (DVT)
  • DVT van de onderste extremiteit

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen.
 • In staat te zijn deze beelden te beoordelen.
 • In staat te zijn deze beelden te interpreteren naar de kliniek toe.
 • In staat te zijn deze interpretatie om te zetten in klinisch beleid.
 • Bovenstaande effectief te kunnen commineren aan zowel de patiënt als andere zorgverleners.

Accreditatie zal worden aangevraagd door Barthels.