Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde

Duur: 2 dagen

Deze tweedaagse cursus is de eerste Nederlandse point-of-care echografie cursus specifiek ontwikkeld voor internisten en internisten in opleiding waarbij altijd met echomodellen wordt gewerkt en waar dus nooit op elkaar geoefend hoeft te worden. Deze DEUS cursus is het succesvolle resultaat van nu alweer een aantal jaren cursuservaring binnen de interne. Dit blijkt ook uit het vertrouwen vanuit een heel aantal opleidingen interne geneeskunde in het land die de eigen staf en aios de cursus standaard aanbieden.

Echografie is een verplicht onderdeel in de huidige opleiding tot internist. Een landelijke taskforce adviseert heeft een aantal vaardigheden geadviseerd die voor elke internist als nuttig worden gezien te weten basale echovaardigheden, basale echocardiografie, longechografie, echografie van de urinewegen, echografie van de abdominale aorta en basale abdominale echografie. Deze DEUS cursus is de eerste cursus in Nederland die onder andere deze zes onderwerpen aan bod laat komen binnen een twee daagse cursus en specifiek opgezet is voor en door internisten. De cursus vormt al langere tijd onderdeel van vele opleidingen interne in het land.

Het multidisciplinaire team van ervaren instructeurs heeft ruime dagelijkse ervaring met klinische point-of-care echografie en zal deze ervaring gebruiken om de aangeleerde vaardigheden een praktisch toepasbaar kader te geven.

Het feit dat DEUS alleen werkt met instructeurs met jaren praktische ervaring zorgt voor een goede theoretische en praktische basis van de cursist en maakt dat de cursist door aanvullende individuele tips uit de klinische werkomgeving ook daadwerkelijk de praktijk van point-of-care echografie aanleert die toepasbaar is binnen de organisatie waar de cursist werkzaam is.

De cursus is geschikt voor alle internisten, internisten in opleiding en arts-assistenten niet in opleiding, die zich voor de point-of-care echografie interesseren en een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven om daadwerkelijk echografie te kunnen gaan verrichten.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal echter liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Voor een optimaal leerrendement met focus op het zelf verrichten en interpreteren van echografie maken wij altijd gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde. De deelnemers hoeven dus niet op elkaar te oefenen. 

Voor iedere cursus wordt een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof & e-learning verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden.  Houd qua voorbereidingstijd voor de zekerheid rekening met globaal 2 uur studeren per e-learning accreditatiepunt.

 

OPTIMALE LEEROMGEVING
DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk. Houd qua voorbereidingstijd voor de cursus voor de zekerheid rekening met 1 uur voorbereiding per accreditatiepunt voor de elearning.

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

vanaf:

€ 1.295,00

KORTING
Op de huidige prijs van €1.395,00 zijn de volgende kortingen van toepassing:
€ 100,00 korting voor: AIOS, ANIOS
€ 100,00 korting i.c.m. Supervisie Scandag

Deze cursus kent maximaal 25 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Abdominale aorta
eFAST
Point-of-Care Echocardiografie
Shock
Vena cava inferior
Longen
Nieren
Blaas
Diep veneuze trombose
Galblaas

Nieuwegein

17/06,18/06
€ 1.395,00
inschrijven

Nieuwegein

30/09,1/10
€ 1.395,00
inschrijven

Nieuwegein

18/11,19/11
€ 1.395,00
inschrijven

Nieuwegein

25/11,26/11
€ 1.395,00
inschrijven

Bekijk alle cursusdata

Internisten en internisten in opleiding, specialisten (i.o.) uit andere beschouwende specialismen en alle andere medische professionals werkzaam in de zorg voor patiënten met beschouwende pathologie. Bijvoorbeeld huisartsen, intensivisten, ziekenhuisartsen en arts-assistenten (AIOS & ANIOS).

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie.

 • Basisprincipes echografie, ‘knobology’ en artefacten
 • De patiënt met abdominale klachten:
  • Intraperitoneaal vrij vocht
  • Hydronefrose en blaasvolume
  • Aorta
  • Galblaas
 • De patiënt met dyspnoe:
  • Pulmonaal:
   • Pneumothorax
   • B-lijnen
   • Pleuravocht
  • Cardiaal:
   • Basale point-of-care-echocardiografie
 • De patiënt met Shock:
  • Vena Cava Inferior
  • DVT
  • Rapid UltraSound in Shock (RUSH)

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van point-of-care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.

Schrijf je in voor de cursus Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde

Cursus duur: 2 dagen