Supervisie Scandag

Duur: 1 dag

De DEUS scandag biedt cursisten de kans om in korte periode onder directe ervaren geaccrediteerde supervisie bij verschillende echomodellen echografie in de volle breedte uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten. De deelnemer kan deze onderzoeken toevoegen aan zijn/haar echo portfolio en heeft met deze cursus een aanzienlijk deel van de voor examinering benodigde gesuperviseerde echografie onderzoeken op 1 dag verricht. Op de DEUS scandag kan iedere deelnemer in ieder geval 20x de verschillende onderdelen van het RUSH protocol hebben voltooid voor het eigen portfolio.

INLEIDING
Echografie is een voor vele zorgprofessionals niet meer weg te denken vaardigheid, wereldwijd en ook in Nederland. Het biedt duidelijke en bewezen verbetering van de patiëntenzorg door daadwerkelijk meer en betere diagnostiek aan het bed. Om het echografie onderzoek daadwerkelijke tot verbetering in de zorg voor de individuele patiënt te laten resulteren is het noodzakelijk dat de echografist de juiste beelden verkrijgt, een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden maakt en dit goed kan overbrengen. Naast het goed informeren van de patiënt is het met name van belang ook andere (mede)behandelaren op een dusdanig kwalitatieve wijze te informeren, dat ook zij deze informatie in kunnen zetten om hun beleid te ondersteunen en te bepalen.

CONTEXT
SEH-artsen: Het certificatietraject van de spoedechografie door SEH-artsen in Nederland wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Het doel ervan is een solide juridische en kwalitatieve borging van de spoedechografie door SEH-artsen (i.o.) in Nederland te bewerkstelligen.

De beroepsvereniging (NVSHA) stelt op basis van internationaal beschikbare ervaringen met deze certificeringstrajecten voor SEH-artsen dat 250 gesuperviseerde echo-onderzoeken (verdeeld over 50 echo onderzoeken per indicatie (FAST, Longen, Aorta, VCI en Hart)) een voldoende stevige basis biedt.

Internisten, intensivisten, anesthesisten, huisartsen en andere specialisten en medisch professionals werkzaam in de acute zorg: nu is echografie al onderdeel van het curriculum en de komende jaren zal ook de borging van kennis en ervaring onderdeel uitmaken van dit relatief nieuwe asprect van de verschillende vakgebieden. Juist in de beginfase van de ontwikkeling zal het van belang zijn om te zorgen voor een opbouw van ervaring. DEUS biedt een gecertificeerde praktijkgerichte cursusomgeving waar specialisten in relatief korte tijd zeer veel gesuperviseerde ervaring opdoen, onder andere op modellen met pathologie uit de dagelijkse werkpraktijk.

VOORBEREIDING
Om aan een scandag deel te kunnen nemen is het belangrijk de verschillende onderdelen van het RUSH-protocol reeds in voldoende mate te beheersen. Er worden geen inhoudelijke presentaties of instructies over de inhoud van het RUSH-protocol gegeven. Wij adviseren de deelnemers dan ook om vóór de scandag zo nodig een goede basiscursus (zoals de DEUS basiscursus of DEUS Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde) te volgen waarin alle onderstaande onderwerpen goed aan bod komen. Ook adviseren wij je om voor aanvang van de scandag het bijbehorende e-learning pakket doorlopen te hebben als je dat nog niet eerder gedaan hebt. Houd qua voorbereidingstijd voor de cursus voor de zekerheid rekening met 1 uur voorbereiding per accreditatiepunt voor de elearning.

Tijdens de DEUS scandag worden de volgende echografische toepassingen verricht:

  • Echo cor: PSLA, PSSA, AP4, subcostaal
  • Echo Aorta abdominalis  & Vena cava inferior
  • eFAST:  Morrison's pouch, Spleno-renaal, Douglas/recto-vesicaal, Pulmonaal

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

vanaf:

€ 1.295,00

KORTING
Op de huidige prijs van €1.395,00 zijn de volgende kortingen van toepassing:
€ 100,00 korting voor: AIOS, ANIOS
€ 100,00 korting i.c.m. Spoedechografie - Basis - 1 dag
€ 100,00 korting i.c.m. Point-of-Care Echografie Interne Geneeskunde

Deze cursus kent maximaal 13 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Abdominale aorta
eFAST
Point-of-Care Echocardiografie
Shock
Vena cava inferior

Nieuwegein

08:00-17:00
€ 1.395,00
inschrijven

Nieuwegein

08:00-17:00
€ 1.395,00
inschrijven

Nieuwegein

08:00-17:00
€ 1.395,00
inschrijven

Alle artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants die in korte tijd extra ervaring willen opdoen in de praktijk van point-of-care echografie met betrekking tot de genoemde toepassingen. Bijvoorbeeld SEH-artsen, internisten, intensivisten, anesthesisten, huisartsenm chirurgen en arts-assistenten (in opleiding).

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals.

De echografist aanleren de juiste beelden te verkrijgen op een efficiente manier met een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden en communicatie hierover.

Deze 1-daagse scandag wordt georganiseerd door DEUS en bestaat uit een eLearning pakket en het onder begeleiding van directe supervisie verrichten van minimaal 20 gehele RUSH onderzoeken die eigenlijk weer bestaan uit vijf kernonderdelen (FAST/Longen/Hart/Aorta/VCI).

Tijdens de cursus zullen we gebruik maken van proefpersonen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal getracht worden om ook proefpersonen met pathologie beschikbaar te laten zijn. Het betreft een intensieve 1-daagse cursus met 1:1 begeleiding, dus naast een coursedirector een verhouding van cursist:model:instructeur = 1:1:1. Het doel is dat elke cursist in ieder geval 100 volledige gesuperviseerde onderzoeken verricht heeft tijdens de scandag.

De cursisten worden na afloop geacht om:

  • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen.
  • In staat te zijn deze beelden te beoordelen.
  • In staat te zijn deze beelden te interpreteren naar de kliniek toe.
  • In staat te zijn deze interpretatie om te zetten in klinisch beleid.
  • Bovenstaande effectief te kunnen commineren aan zowel de patiënt als andere zorgverleners.

Schrijf je in voor de cursus Supervisie Scandag

Cursus duur: 1 dag