Point-of-Care Echografie Nefrologie

Duur: 1 dag

Point-of-care echografie wordt de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het klinisch handelen binnen de verschillende medisch specialismen. Ook bij de evaluatie van patiënten met nieraandoeningen zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen door het beschikbaar komen van speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele en betaalbare echoapparatuur op poliklinieken, intensive care afdelingen en spoedeisende hulp afdelingen. Point-of-care echografie heeft hier bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en de klinische besluitvorming betrouwbaar te kunnen ondersteunen. Discrete en praktische vragen kunnen direct en aan het bed worden beantwoord: Heeft deze patiënt tekenen van urineretentie? Heeft deze patiënt hydronefrose? Waar ligt de blaascatheter? Wat is de niergrootte? Is er sprake van longoedeem? Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie als een van de weinige technologieën de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat leidt tot meer voldoening voor zowel de behandelaar als de patiënt. Deze eendaagse cursus is speciaal ontworpen voor artsen geïnteresseerd in point-of-care echografie in de nefrologie.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van echofantomen en proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Houd qua voorbereidingstijd voor de zekerheid rekening met globaal 1 uur studeren per e-learning accreditatiepunt.

OPTIMALE LEEROMGEVING
DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk. 

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

Tarief
€ 995,00

Deze cursus kent maximaal 13 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Point-of-Care Echocardiografie
Vena cava inferior
Longen
Nieren
Blaas
Echogeleide plaatsing van een centrale veneuze catheter

Alle artsen betrokken bij de opvang van patiënten met aandoeningen van de nier, o.a. nefrologen, internisten(acute geneeskunde), intensivisten, huisartsen, dialysemedewerkers en arts-assistenten (in opleiding).

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van point-of-care echografie op het gebied van de nefrologische pathologie.

Door middel van voorbereiding met e-learning en de tijdens de cursus gegeven didactische sessies, casuïstiek en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografische onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Introductie Point-of-Care echografie
 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • Basale echocardiografie
  • Parasternale lange as (PSLA)
  • Parasternale kore as (PSSA)
  • Apicale 4-kamer (AP4)
  • Subcostaal
 • Vullingsstatus:
  • VCI
  • Hart subcostaal
  • Longecho (B-lijnen)
 • Nier:
  • Normale nier
  • Niercysten
  • Hydronefrose
  • Niertransplantatie
 • Blaas:
  • Volumebepaling
  Procedures:
  • Echogeleide centrale lijn

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

Schrijf je in voor de cursus Point-of-Care Echografie Nefrologie

Cursus duur: 1 dag