Echogeleide Perifere Zenuwblokkades

Duur: 1 dag

DEUS & DARA budelen hun krachten voor dé geaccrediteerde Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.

 

Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld  in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.

Er zal tevens worden ingegaan op wijze  waarop loco-regionale technieken in de eigen praktijk en setting het beste kan worden geimplementeerd

De nadruk van de cursus ligt op de praktische vaardigheden waarbij in kleine groepjes op live modellen geoefend wordt om de echobeelden juist te interpreteren en de sono-anatomie goed in beeld te krijgen. Tevens wordt het trainen van oog-hand coördinatie en in beeld houden van de naald op een prikmodel geoefend. De instructeurs zijn ervaren docent-echografisten bestaande uit SEH-artsen en Anesthesisten.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen.

Optimale leeromgeving
DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk. Deze cursus vergt geen voorbereiding/studie vooraf.

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

vanaf:

€ 895,00

KORTING
Op de huidige prijs van €995,00 zijn de volgende kortingen van toepassing:
€ 100,00 korting i.c.m. Spoedechografie - Advanced

Deze cursus kent maximaal 6 accreditatiepunten

Alle medische zorgprofessionals geïnteresseerd in echogeleide perifere zenuwblokkades. Bijvoorbeeld SEH-artsen, chirurgen, huisartsen, anesthesisten, neurologen, intensivisten, kinderartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Zelfstandig en veilig kunnen toepassen van de basale echogeleide perifere zenuwblokkades.

 • Basisprincipes van echogeleide perifere zenuwblokkades
 • Basis principes van echografie en gebruik echoapparaat
 • Echogeleide perifere zenuwblokkades van de arm;
  • nervus radialis
  • nervus ulnaris
  • nervus medianus
 • Echogeleide perifere zenuwblokkades van het been;
  • Fascia Iiaca Compartiment Block (FICB)
  • nervus femoralis
  • nervus ischiadicus popliteaal
  • enkelblocks

De cursisten worden na afloop geacht om;

 • vertrouwd te zijn met de basis principes van echogeleide zenuwblokkades
 • vertrouwd te zijn met de theorie en praktische vaardigheden van de behandelde echogeleide perifere zenuwblokkades

De cursus is geaccrediteerd voor 6 punten.

Schrijf je in voor de cursus Echogeleide Perifere Zenuwblokkades

Cursus duur: 1 dag