Terug naar overzicht

Longen

Longechografie helpt je bij patiënten met dyspnoe en behandeling van shock. Maak snel onderscheid in oorzaken van dyspnoe en volg met point-of-care echografie het effect van uw behandeling. In deze module worden alle basisprincipes van de longechografie uitgelegd. Zo bevat de module teksten en video’s over de anatomie van de luchtweg en de longen, technieken en de verschillende scan methoden. Daarnaast worden de diverse longartefacten behandeld waardoor onderscheid in diagnose/pathologie kan worden gemaakt.