Point-of-Care Thoraxechografie

Duur: 1 dag

Deze eendaagse cursus is ontworpen voor artsen met interesse in point-of-care echografie van de thorax. Point-of-Care thorax- en longechografie heeft bewezen van grote waarde te zijn binnen de diagnostiek van diverse (acute) aandoeningen en speelt onder andere een rol bij de analyse van dyspnoe, detectie van pleuravocht versus empyeem, echogeleide (veilige) punctie van pleuravocht, plaatsing van een thoraxdrain en het bepalen van de functie van het diafragma.

Echografie van de thorax en longen zal de komende jaren toenemend een vaardigheid worden die steeds meer verwacht wordt van specialisten werkzaam binnen de interne-, long- en acute geneeskunde. In deze cursus zal de theorie van de thorax- en longechografie en de differentie met cardiale oorzaken van dyspnoe uitgebreid aan bod komen in de zelfstudie met voorbereidende leerstof. Op de cursusdag zelf zullen een aantal van de bestudeerde onderwerpen en de implementatie daarvan in de praktijk extra aandacht krijgen en ligt verder de nadruk op de praktische vaardigheden tijdens het hands-on gedeelte waarin op modellen/proefpersonen geoefend zal worden.

Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor de (acuut) zieke patiënt.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en eLearning verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Houd qua voorbereidingstijd voor de zekerheid rekening met globaal 1 uur studeren per e-learning accreditatiepunt.

OPTIMALE LEEROMGEVING
DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk. 

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

Tarief
€ 995,00

Deze cursus kent maximaal 9.5 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Vena cava inferior
Longen

Medische professionals betrokken bij de opvang van de dyspnoeïsche patiënt en patiënten met long en thorax pathologie, o.a. longartsen, internisten(-acute geneeskunde), intensivisten, SEH-artsen, huisartsen, anesthesiologenj, arts-assistenten (in opleiding), verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van point-of-care thoraxechografie.

Door middel van voorbereiding met het leerboek met bijbehorend online videomateriaal en tijdens de cursus gegeven didactische sessies, casuïstiek en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografische onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • Pleura:
  • Pneumothorax & Pleuravocht
 • Longecho:
  • Overvulling & Pneumonie
  • De acuut dyspnoeïsche patiënt
  • Cardiale vs Pulmonale oorzaken
 • Diafragma & Procedures
  • Diafragma functie
  • Echogeleide interventies
   • Punctie
   • Drain

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

Schrijf je in voor de cursus Point-of-Care Thoraxechografie

Cursus duur: 1 dag