Instructeurs
Alle instructeurs bij DEUS zijn klinisch werkende BIG geregistreerde artsen, meestal medisch specialisten (i.o.) met bewezen klinische ervaring op het gebied van echografie. De instructeurs zijn klinisch (in het ziekenhuis) werkende point-of-care echografie specialisten die geselecteerd zijn vanwege hun echografie genoten opleiding en ervaring. Instructeurs worden eerst getoetst op hun vaardigheden als kandidaat instructeur voordat zij als volwaardig instructeur mogen functioneren. Als  arts zijn onze instructeurs onderhevig aan herregistratie volgens de regels van het BIG-register en worden zij door middel van nascholingseisen die hieraan verbonden zijn getoetst op het bijhouden van de benodigde competenties. Deze horen bij de medische professie zoals gesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Hieronder valt ook de verplichte eigen nascholing en accreditatie cyclus.

Course Director
Alle cursussen die DEUS geeft worden gesuperviseerd door een op de cursuslocatie aanwezige ‘course director’ ofwel cursus directeur. Dit betreft altijd een gespecialiseerd arts. Deze is beschikbaar en aanspreekbaar voor cursisten en instructeurs en bewaakt daarnaast tijdens de cursus de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud, competenties en didactische vaardigheden van de instructeurs.

Evaluatie
Tijdens de cursus zijn er diverse vaste momenten waarop het instructeursteam samen met de course director de loop en kwaliteit van de cursus bespreken en zo nodig bijsturen. Dit kan op initiatief van de organisatie of van de deelnemers. Tijdens en na afloop van de cursus wordt hiervan een schriftelijke evaluatie opgesteld die samen met de anonieme schriftelijke cursusevaluatie van de cursisten wordt gebruikt voor feedback naar DEUS, de course director, de instructeurs, onze organisatie/administratie partner en eventueel andere deelnemende partijen. Deze rapportage wordt vervolgens gebruikt om de toekomstige cursussen te verbeteren en vormt zodanig onze PDCA kwaliteitscyclus.

E-learning modules
DEUS maakt bij haar cursussen gebruik van door DEUS ontwikkelde e-Xpert-DEUS e-learning modules.

CRKBO
DEUS B.V. voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geaccrediteerd.