Abdominale Echografie voor Huisartsen

Duur: 3 dagen

Ook zin om de zorg voor jouw patienten leuker en tegelijkertijd sneller, veiliger en beter te maken? Kom en leer CHBB erkend echografie bij DEUS, de grootste opleider op het gebied van point-of-care-echografie voor en door zorgprofessionals. Echografie ondersteunt als declarabele verrichting  jouw klinische besluitvorming in de praktijk of bij huisbezoeken en maakt procedures efficiënter en veiliger. Met de theorie en vaardigheden die je tijdens deze basiscursus echografie opdoet, met als startpunt de abdominale echografie, kun je zelfverzekerd bepaalde dagelijkse vraagstukken beantwoorden door diagnoses te stellen of uit te sluiten. Zo ben je in staat om in jouw eigen praktijk snel en zeer betrouwbaar te handelen en beter voor jouw patienten te zorgen! Deze DEUS cursus abdominale echografie vormt het ideale start voor de beginnende huisarts die echografie in de eigen praktijk wil gaan toepassen en geeft een goede basis voor nog veel meer onderwerpen die met echografie aan bod kunnen komen.

Onze CHBB erkende 3-daagse cursus abdominale echografie is specifiek ontwikkeld door en voor huisartsen. Het resultaat is een relevante, leerzame en leuke point-of-care echografie scholing specifiek voor alle huisartsen en huisartsen in opleiding en een perfecte start voor echografie binnen jouw praktijk.

De theorie wordt in presentaties en e-learning aangeboden. Het zwaartepunt van de cursus ligt echter in het uitgebreide hands-on gedeelte; namelijk het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Voor een optimale leerervaring, waarbij de focus ligt op het zelf uitvoeren en interpreteren van echografie, maken wij altijd gebruik van proefpersonen. Hierdoor hoeven de deelnemers niet op elkaar te oefenen.

Aan deze 3-daagse cursus is een supervisie traject verbonden (totaal tot 240 onderzoeken = 15-18 uur supervisie) gekoppeld waarin je eigen gemaakte echografie beelden gebruikt worden om via een digitaal echografie portfolio samen 1:1 met je supervisor feedback door te nemen over onder andere indicatiestelling, beeldaquisitie, interpretatie en verslaglegging.


Voor iedere cursus wordt een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof & e-learning verwacht om de cursusdoelen te bereiken. Houd qua voorbereidingstijd voor de zekerheid rekening met globaal gemiddeld 7 uur studie per cursusdag.

 

Optimale Leeromgeving

De cursus is net als alle andere DEUS cursussen uniek door onze rigoureuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echoapparaat en waar van toepassing een DEUS echomodel. Als gevolg van deze werkwijze wordt elke gemaakte echo echt direct gesuperviseerd en kan gebruikt worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van point-of-care echografie (POCUS) is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk. 

CHBB

Deze cursus wordt erkend door het het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) voor inschrijving in het Register Echografie waarmee de echografie onderzoeken in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

DEUS

Deze door het CHBB register erkende basiscursus echografie is specifiek gericht op de abdominale echografie en vormt daarmee een zeer goede start voor ook de beginnende echografist die zich op termijn verder wil bekwamen in point-of-care echografie in bredere zin.

DECLARABELE VERRICHTING

Point-of-care echografie in de huisartsenpraktijk is kosteneffectief doordat een aantal toepassingen declarabele verrichtingen zijn. Zorgverzekeraars vergoeden echografie in de eerste lijn omdat het kosten bespaart en doorverwijzingen vermindert. Hierdoor is er een specifiek tarief voor echografie vastgesteld. De vergoeding voor het uitvoeren en interpreteren van abdominale echografie in de huisartsenpraktijk, ter voorkoming van onnodige doorverwijzingen naar de tweede lijn, bedragen €50,62 (tarief 2023). Dit bedrag omvat ook het beschikbaar stellen van diagnostisch materiaal en het opstellen van het verslag.

Indicaties die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

Het betreft de volgende indicaties (bron: nza): 

 • Aorta: herkennen aneurysmata; 
 • Lever: tumoren, metastasen; 
 • Galblaas: stenen, stuwing; 
 • Nieren: stuwing, concrementen, cysten, tumoren; 
 • Uterus: myomen, positie IUD, endometriumdikte; 
 • Ovaria: cysten; 
 • Blaas: urineretentie, concrementen.

Voor het plaatsen van (echogeleide) therapeutische injecties wordt €35,13 (2023) vergoed. Gebruik van de dopplerfunctie voor het opsporen van vaatvernauwingen wordt vergoed met €34,44 per prestatie (2023).

Meer informatie over vergoedingen is beschikbaar op de website van de overheid.

Met minder dan drie patiënten per week kunnen de kosten van apparatuur en scholing al worden terugverdiend. Dit maakt echografie een winstgevende investering.

Rekenvoorbeeld waarbij de gehele investering al binnen 35 weken zou kunnen worden terugverdiend:

 • 4 echo-onderzoeken/week: €202,48
 • Netto opbrengsten 44 werkweken/jaar: €8.909
 • Aanschaf echoapparaat: €6.000
 • Scholing: €2495
 • Totale investering: €8.495
 • Inclusief (investerings)aftrek: €6.815
 • Netto kosten per werkweek over 5 jaar (zonder meenemen restwaarde): ~€31

Ofwel bij een afschrijving over 5 jaar zou er sprake kunnen zijn van een supplementaire opbrengst van ~€170/werkweek (~€7400 op jaarbasis).

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

Tarief
€ 2.495,00

Deze cursus kent maximaal 29.5 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Abdominale aorta
eFAST
Vena cava inferior
Nieren
Blaas
Galblaas

Nieuwegein

2/09,18/10,11/11
€ 2.495,00
inschrijven

Nieuwegein

13/02,21/03,11/04
€ 2.495,00
inschrijven

Huisartsen, huisartsen in opleiding en andere in de eerste lijn werkzame medische zorgprofessionals.

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals, met name huisartsen en huisartsen in opleiding.

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie met betrekking tot de onderwerpen die in de cursus aan bod zijn gekomen.

 • Introductie: Waarom POCUS in de Huisartsenpraktijk
 • Basisprincipes echografie, ‘knobology’ en artefacten
 • Intraperitoneaal vrij vocht (non-trauma & trauma)
 • Hydronefrose
 • Blaasvolume en catheter visualisatie
 • Aorta & AAA
 • Galblaas/galwegen
 • Lever & milt
 • Introductie gynaecologie en obstetrie
 • Klinische integratie middels scenariotraining
 • Handvatten voor implemenatie gebruik echografie in de eigen praktijk
 • Supervisie & Portfolio pakket
  • Gedurende 6 maanden totaal 15 uur supervisie met tot 125 gesuperviseerde echo's in online portfolio.

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van point-of-care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren in aanwezigheid van de patiënt.
 • Bovenstaande effectief te kunnen commineren aan zowel de patiënt als andere zorgverleners.

Deze cursus is CHBB geaccrediteerd.

De ABC1 accreditatie is aangevraagd voor Huisartsen en bestaat uit een aantal onderdelen met ieder een eigen puntenaantal:

 • Voorbereidende e-learning (7,5 punten)

 • 3 Cursusdagen inclusief individueel echografie portfolio supervisietraject (accreditatie aangevraagd)

  • 12-18 uur cursorisch onderwijs gedurende 3 losse inclusief praktische toepassing van echografie met 1:1 feedback

  • 240 gesuperviseerde echo’s

Schrijf je in voor de cursus Abdominale Echografie voor Huisartsen

Cursus duur: 3 dagen