Basiscursus Echografie Interne Geneeskunde (Opleiding Noord-Nederland)

Duur: 1 dag

In 2019 is het nieuwe opleidingsplan interne geneeskunde gelanceerd waarin de echografie een verplicht onderdeel is geworden van de opleiding tot internist. Dit gaat dan om gerichte echografie (point-of-care ultrasound; POCUS). 

In de opleidingsregio Noord-Nederland is besloten om een echo curriculum op te zetten gericht op indicaties die nuttig zijn voor elke internist, te weten IVC, hart, longen en nieren. Het curriculum kent 4 fasen: initiële introductie, opbouwen van ervaring (“vlieguren”), competent worden en competent blijven. De initiële introductie bestaat uit een E-learning en een 1-daagse echo cursus gericht op deze 4 toepassingen. Het opbouwen van ervaring bestaat o.a. uit echo’s verrichten in de praktijk onder supervisie. Beoordeling van competentie vindt plaats via het EPA-systeem* . Het doel is dat de AIOS in de eerste 3 jaar EPA-niveau 3 bereikt voor deze 4 toepassingen. Supervisie op afstand via een digitaal portfolio vormt onderdeel van dit cursuspakket indien lokaal beperkte mogelijkheden zijn tot supervisie door een ervaren echografist.

*voetnoot: 1 Olgers TJ, Azizi N, Blans MJ, Bosch FH, Gans ROB, Ter Maaten JC. Point-of-care Ultrasound (PoCUS) for the internist in Acute Medicine: a uniform curriculum. Neth J Med. 2019 Jun;77(5):168-176. PMID: 31264587 (weblink).

Initiële introductie

De initiële introductie cursus bestaat uit een e-learning en een praktijk cursusdag gericht op de 4 toepassingen. De e-learning dient volledig te zijn doorlopen voordat er mag worden deelgenomen aan de cursus. De cursus wordt gegeven door ervaren docenten uit de opleidingsregio. Na de cursus ontvangt de kandidaat een certificaat indien de cursus voldoende is afgerond.

Digitaal portfolio

De deelnemer dient na de cursus een portfolio bij te houden waarin zichtbaar is bij hoeveel patiënten er welke echo’s zijn gemaakt en onder welke vorm van supervisie, als basis voor de EPA-gesprekken. Hiervoor kan eventueel gebruik worden gemaakt van expertfolio (inclusief, hoeft dan niet te worden bijgeboekt) waarbij supervisie op afstand van beelden gedaan wordt door regionale experts. Beelden dienen anoniem te worden geüpload en deelnemers ontvangen ook anoniem feedback op de beelden. Voor eventuele afhandeling van toevalsbevindingen of  andere zaken waar follow up voor nodig is, dient de aios zelf bij te houden welke patiënt hoorde bij welke geüploade echo. Waar mogelijk heeft het de voorkeur om de echo’s onder directe supervisie te verrichten te worden. Supervisie achteraf is alleen mogelijk vanaf EPA niveau 3. Indien aios bij EPA niveau 2 echografie verricht zonder directe supervisie dan dient dit expliciet te worden vermeld en mag deze echo niet beleidsbepalend zijn. De voortgang van het portfolio is vast onderdeel van de leerlijn acute geneeskunde en wordt frequent geëvalueerd.

De cursus zelf

Deze cursus zal gehouden worden in Groningen met 2-3 docenten van het kernteam en maximaal 9 deelnemers. Per station: 3 deelnemers, 1 instructeur en 1 model. Als onderdeel van de voorbereiding hebben de deelnemers via Mijn DEUS toegang tot een inlogcode voor de e-learning. De deelnemers hebben vooraf via Mijn DEUS toegang tot tekeningen welke zij moeten kunnen reproduceren tijdens de cursus. Alleen na het doorlopen van de e-learning kan worden deelgenomen aan de cursus. Toetsing vindt plaats middels continuous assessment door de instructeurs en een afsluitend examen. Het afsluitende examen bestaat uit een theorie-examen (gericht op de e-learning, pathologie-beelden en het maken van een tekening) en een praktijkexamen. Na het voldoende afronden van alle onderdelen ontvangt de cursist het certificaat.  

 

Schrijf je nu in

verzeker jouw deelname!

vanaf:

€ 995,00

KORTING
Op de huidige prijs van €1.195,00 zijn de volgende kortingen van toepassing:
€ 200,00 korting voor: AIOS, ANIOS

Deze cursus kent maximaal 8.5 accreditatiepunten

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
eFAST
Point-of-Care Echocardiografie
Shock
Vena cava inferior
Longen
Nieren
Blaas
Helaas

nog geen cursusdata bekend

Wil je op hoogte gehouden worden als de cursusdata bekend zijn? Neem dan contact met ons op.

AIOS interne geneeskunde en internisten van opleidingsregio Noord-Nederland.

Deze basiscursus is in beginsel alleen toegankelijk voor aios interne en internisten uit de opleidingsregio Noord-Nederland. De e-learning en anatomie/teken opdrachten dienen volledig te zijn doorlopen voordat er mag worden deelgenomen aan de cursusdag.

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van basale point-of-care echografie op de gebieden VCI, Blaas/Nieren, Longen en Hart.

Het programma bestaat uit een introductiecursus met een longitudinaal vervolgplan.

 • De cursus bevat de volgende onderdelen:
  • e-learning
  • 1 cursusdag gericht op de 4 regionale toepassingen (VCI, Blaas&Nieren, Longen, Hart)
  • Indien gewenst staat het Portfolio & Supervisie traject ter beschikking van de cursist

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van point-of-care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.

Accreditatie is aangevraagd bij de NIV.