Supervisie Scandag

De DEUS scandag biedt cursisten de kans om in korte periode onder directe ervaren geaccrediteerde supervisie bij verschillende echomodellen echografie in de volle breedte uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten. De deelnemer kan deze onderzoeken toevoegen aan zijn/haar echo portfolio en heeft met deze cursus een aanzienlijk deel van de voor examinering benodigde gesuperviseerde echografie onderzoeken op 1 dag verricht. Op de DEUS scandag kan iedere deelnemer in ieder geval 20x de verschillende onderdelen van het RUSH protocol hebben voltooid voor het eigen portfolio.

DATA & INSCHRIJVING

INLEIDING

Echografie is een voor vele zorgprofessionals niet meer weg te denken vaardigheid, wereldwijd en ook in Nederland. Het biedt duidelijke en bewezen verbetering van de patiëntenzorg door daadwerkelijk meer en betere diagnostiek aan het bed. Om het echografie onderzoek daadwerkelijke tot verbetering in de zorg voor de individuele patiënt te laten resulteren is het noodzakelijk dat de echografist de juiste beelden verkrijgt, een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden maakt en dit goed kan overbrengen. Naast het goed informeren van de patiënt is het met name van belang ook andere (mede)behandelaren op een dusdanig kwalitatieve wijze te informeren, dat ook zij deze informatie in kunnen zetten om hun beleid te ondersteunen en te bepalen.

CONTEXT

SEH-artsen: Het certificatietraject van de spoedechografie in Nederland heeft inmiddels vorm gekregen via de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Het doel ervan is een solide juridische en kwalitatieve borging van de spoedechografie door SEH-artsen (i.o.) in Nederland te bewerkstelligen.

De beroepsvereniging (NVSHA) stelt op basis van internationaal beschikbare ervaringen met deze certificeringstrajecten dat 250 gesuperviseerde echo-onderzoeken (verdeeld over 50 echo onderzoeken per indicatie (FAST, Longen, Aorta, VCI en Hart)) een voldoende stevige basis biedt.

Internisten, intensivisten en andere specialisten en medisch professionals werkzaam in de acute zorg: nu is echografie al onderdeel van het curriculum en de komende jaren zal ook de borging van kennis en ervaring onderdeel uitmaken van dit relatief nieuwe asprect van de verschillende vakgebieden. Juist in de beginfase van de ontwikkeling zal het van belang zijn om te zorgen voor een opbouw van ervaring. DEUS biedt een gecertificeerde praktijkgerichte cursusomgeving waar specialisten in relatief korte tijd zeer veel gesuperviseerde ervaring opdoen, onder andere op modellen met pathologie uit de dagelijkse werkpraktijk.

VOORBEREIDING

Om aan een scandag deel te kunnen nemen is het belangrijk de verschillende onderdelen van het RUSH-protocol reeds in voldoende mate te beheersen. Er worden geen inhoudelijke presentaties of instructies over de inhoud van het RUSH-protocol gegeven. Wij adviseren de deelnemers dan ook om vóór de scandag zo nodig een goede basiscursus (zoals de DEUS basiscursus) te volgen waarin alle onderstaande onderwerpen goed aan bod komen. Ook dient u voor aanvang van de scandag het bijbehorende eLearning pakket te doorlopen.

Tijdens de DEUS scandag worden de volgende echografische toepassingen verricht:

 • Echo cor: PSLA, PSSA, AP4, subcostaal
 • Echo Aorta abdominalis / vena cava inferior t/m inmonding rechter atrium
 • eFAST:  Morrison, Spleno-renaal, Douglas/recto-vesicaal, Pulmonaal

CURSUSINHOUD

Deze 1-daagse scandag wordt georganiseerd door DEUS en bestaat uit een eLearning pakket en het onder begeleiding van directe supervisie verrichten van minimaal 20 gehele RUSH onderzoeken die eigenlijk weer bestaan uit vijf kernonderdelen (FAST/Longen/Hart/Aorta/VCI).

Tijdens de cursus zullen we gebruik maken van proefpersonen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal getracht worden om ook proefpersonen met pathologie beschikbaar te laten zijn. Het betreft een intensieve 1-daagse cursus met 1:1 begeleiding, dus naast een coursedirector een verhouding van cursist:model:instructeur = 1:1:1. Het doel is dat elke cursist in ieder geval 100 volledige gesuperviseerde onderzoeken verricht heeft tijdens de scandag.

CURSUSPRIJS

De scandag is zo leerzaam en effectief doordat er een 1:1:1 verhouding gehanteerd wordt zonder wachttijd voor de cursist. Alle tijd wordt besteed aan uitvoering van echografisch onderzoek en het oefenen van de eigen echografie skills. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Deze opzet maakt de cursus ‘resource intensief’ en daarmee kostbaar. DEUS vindt de ontwikkeling van point-of-Care echografie belangrijk en heeft daarom in de cursusprijs een korting verwerkt om deze dag zo bereikbaar mogelijk te houden.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NIV (Totaal 16 punten, 8 punten voor de cursus, 8 voor de eLearning)
 • NVALT (8+8 punten)
 • NVA (8+8 punten)
 • NVVC (8+8 punten)
 • NVvH (8+8 punten)
 • NVvN (8+8 punten)
 • NVN (6+8 punten)
 • NVSHA (6+8 punten, de gemaakte echo onderzoeken voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en dus meegenomen kunnen worden in het eigen echo portfolio voor het certificatie examen)

ABAN Accreditatie van de eLearning (8 punten) loopt via ExpertCollege. NB: Er is overlap in modulen met andere cursussen mogelijk, dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk aantal te behalen punten.

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

LOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Als theoretische voorbereiding op de scandag maakt een e-Xpert-DEUS eLearning pakket onderdeel uit van de scandag.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.